Bedre beslutninger med tjenester fra Revigo

Lovpliktig revisjon og revisjonsrelaterte tjenester er vårt primære arbeidsområde. Som revisor har vi verdifull kunnskap om våre kunders virksomhet, dette gjør oss til en viktig diskusjonspartner for ledelsen.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Allsidig bakgrunn og kjennskap til næringslivets betingelser gir oss et grunnlag for å drive rådgivning. Vi tilbyr bistand innen alle økonomiske og administrative spørsmål, og praktiske utfordringer som budsjettering, årsoppgjør med ligningspapirer og avstemminger.

Ikon av kalkulator og mynter

Revisjon

Revisjon er en uavhengig tjeneste som skal forsikre regnskapsbrukerne om at informasjonen som ligger i regnskapet er pålitelig.

I tillegg til å avgi en uavhengig bekreftelse gjennom vår revisjonsberetning, skal vår revisjon kunne hjelpe våre kunder med bedre bruk av økonomisk informasjon og bedre rutiner knyttet til intern kontroll og regnskapsprosessen.

Vår revisjon gir grunnlag for bred kompetansebygging og mulighet for å være en viktig diskusjonspartner for våre kunder innenfor mange områder. Gjennom jobben vi gjør avdekker vi hvordan din virksomhet kan redusere kostnader og bli mer effektiv.

Regnskapsteknisk bistand

Vår kompetanse og erfaring gir oss et godt grunnlag for å bistå med regnskapstekniske tjenester.

 • Økonomisk rapportering, herunder teknisk avslutning av årsregnskap
 • Utfylling av ligningspapirer
 • Avstemming av regnskapsposter

Skatt og avgift

Vi bistår med å finne rett sti gjennom skatte- og avgiftsregelverket.

 • Skatterådgivning

 • Avgiftskartlegging og avgiftsrådgivning

 • Momskompensasjon

 • Assistanse vedrørende bokettersyn

Ikon av en person og søylediagram

Omorganisering

Det foreligger flere måter å organisere virksomheten på. Det å velge en hensiktsmessig organisering kan ha både økonomiske, operative og strategiske konsekvenser.

Vi kan bistå ved:

 • Omdanning fra personlig selskap til aksjeselskap

 • Selskapsetablering

 • Fusjon/fisjon

 • Due diligence

 • Kjøp/salg av selskaper

Andre tjenester

Med utgangspunkt i inngående kunnskap om regnskap, selskapsrett, økonomisk analyse og en systematisert, målrettet arbeidsmetodikk, er det utviklet omfattende kompetanse innen en rekke beslektede områder:

 • Selskapsetablering
 • Emisjoner
 • Bekreftelser
 • Verdsettelse av selskaper
 • Bo-revisjon
 • Evaluering av økonomisystemer